Mine mærkesager

Vil du kæmpe sammen med mig

– for en endnu bedre og mere sammenhængende kommune ?

En kommune i harmoni:

– Bedre infrastruktur

– Gennemgribende kvalitetsløft af folkeskolerne

– Øget fokus på det lokale erhvervsliv