En værdig ældrepleje!

“Ældre borgere i Sorø Kommune skal have indflydelse og medbestemmelse. Værdighed, pleje og omsorg skal så vidt muligt tilpasses den enkelte borger. Frie valg skal gælde hele livet, derfor er jeg meget glad for, at vi får et friplejehjem i Sorø Kommune; Magdalene Marie hjemmet.”

– MARIANNE VINDING, DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

Mariannes mærkesager

En kommune i harmoni

"Vi er en samlet kommune, som skal tilgodese alle kommunens byer. Så alle borgere – uanset hvilket postnummer – føler sig som en del af Sorø Kommune."

Et liv på selvforsørgelse

"Fremtiden formes i Folkeskolen. Det er meget vigtigt, at Folkeskolen formår at give eleverne kvalifikationer, der gør dem klar til videre uddannelse. Et liv på selvforsørgelse kræver en faglighed i folkeskolen, som kan medføre forøget bosætning, flere borgere, øget vækst og forbrug"

En værdig alderdom

"Som ældre borger i Sorø Kommune skal medbestemmelse og værdighed være et fast grundlag. Kerneopgaverne pleje og omsorg skal så vidt muligt tilpasses den enkelte borger. Det frie valg skal gælde hele livet, derfor er jeg meget glad for, at vi får et friplejehjem i Sorø Kommune; Magdalene Marie hjemmet"

Hvem er Marianne?

“Marianne Vinding er mit navn. 53 år gammel, mor til fire, cand.jur. fra Københavns Universitet og bosat i Sorø Kommune siden 2013.

Blev i 2021 valgt til Sorø Kommunalbestyrelse med 160 personlige stemmer.
Sidder i Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.
Derudover er jeg formand for Hegnssynet i Sorø Kommune.

Følg Marianne på de sociale medier