Politik og mærkesager

En kommune i harmoni

"Vi er en samlet kommune, som skal tilgodese alle kommunens byer. Så alle borgere – uanset hvilket postnummer – føler sig som en del af Sorø Kommune."

Et liv på selvforsørgelse

"Fremtiden formes i Folkeskolen. Det er meget vigtigt, at Folkeskolen formår at give eleverne kvalifikationer, der gør dem klar til videre uddannelse. Et liv på selvforsørgelse kræver en faglighed i folkeskolen, som kan medføre forøget bosætning, flere borgere, øget vækst og forbrug"

En værdig alderdom

"Som ældre borger i Sorø Kommune skal medbestemmelse og værdighed være et fast grundlag. Kerneopgaverne pleje og omsorg skal så vidt muligt tilpasses den enkelte borger. Det frie valg skal gælde hele livet, derfor er jeg meget glad for, at vi får et friplejehjem i Sorø Kommune; Magdalene Marie hjemmet"

Jeg er konservativ fordi..

“….den konservative tilgang til politik ikke er baseret på ideologi eller illusionen om fejlfri samfund. Den tager i stedet udgangspunkt i nogle grundlæggende værdier, som jeg kan følge.

Eksempelvis at vi vil tage et ansvar for de svageste. At vi tror på mennesket frem for systemet. At flittighed og stræbsomhed skal belønnes, og at vi har en kontrakt med næste generation. For enhver generation har kun Danmark til låns, og det er vores opgave at passe på og forbedre det Danmark, vi selv giver videre til næste generation. For mig er det derfor vigtigt at bæredygtighed, klima og natur tænkes ind….

Det er disse værdier jeg tager med mig i mit politiske arbejde i Sorø Kommunalbestyrelse, hvor jeg sidder i Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.”

– Marianne Vinding,
medlem af Sorø Kommunalbestyrelse for Det Konservative Folkeparti