Den 22. juni blev Borgmester Gert Jørgensen hædret med Dannebrogordenen Ridderkorset. Den samlede konservative gruppe i Sorø Kommunalbestyrelse ønsker Borgmesteren stort tillykke med Ridderkorset.