Kattegatforbindelsen (KF) fejler på mange parametre og er et stort tilbageslag i arbejdet med en mere bæredygtig kommune og region. Det er derfor et skridt i den rigtige retning, når KF den 15. juni blev udsat indtil videre.
Verdensmål 11 handler om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund: KFs højhastighedsbane vil gennemskære vores lokalområder og betyde en lang række ekspropriationer af menneskers hjem. For andre vil det betyde betydelige støjgener og føre til forringet livskvalitet. 
Verdensmål 13 handler om at stoppe klimaforandringerne: I en tid hvor borgere, kommuner, landbrug og virksomheder gør alt hvad de kan for at spare på energi og ressourcer er KF en helt forkert vej at gå. Alene anlægsfasen vil betyde en udledning på ca. 3 mio. ton – et tilbageslag for alle lokale og nationale klimaindsatser. Læg dertil er forbrug af råstoffer til anlæg – råstoffer som er ved at blive en mangelvare. 
Verdensmål 15 handler og at bevare og genoprette naturens levested for planter og dyr: KF vil gennemskære kommunen landskaber og skove. Åmosen, en af vores mest værdifulde naturområder vi blive gennemskåret at en højhastighedsbane der vil forhindre den igangværende genopretning af værdifuld beskyttet natur.