Vi skal sikre de aktiviteter, der skaber fællesskab, trivsel og livskvalitet.