Praktik skal give mening for borgeren.
Af vejledning nr. 9641 af 17. juni 2022 fremgår det: “Virksomhedspraktik skal ikke etableres med det formål at opfylde virksomhedens behov for arbejdskraft”
20 praktikanter på 20 måneder. Så er der i min optik tale om en virksomhed, der kun var interesseret i gratis arbejdskraft. Der var ikke en medarbejder ansat, som kostede lønkroner.
Det er bare ikke i orden i min verden…
1Svend Erik Sørensen