Praktik skal give mening for borgeren. Meget få praktikforløb munder ud i en ansættelse i samme virksomhed, hvor praktikken har fundet sted. Det er ikke godt nok.
Kan en virksomhed blive ved med at få borgere i praktik – uden det bliver skjult kommunal støtte – og dermed konkurrenceforvridende?
Jobcentret bør frasortere de heldigvis få virksomheder, som ikke kan løfte opgaven, og som ser det som gratis arbejdskraft. Det bør vi ikke vi ikke være en del af….


Synes godt omKommenter


Del