Praktik skal give mening.

Mange tak til alle virksomheder i Sorø Kommune, der bidrager til vores fælles indsats med at få borgere i arbejde. Det er uanset om det sker ved at tilbyde den ledige et job, eller ved afklaring og udvikling af den lediges arbejdsevner gennem et praktikforløb.
 
Det har stor betydning, at flere børn kan opleve deres far eller mor har noget at stå op til om morgenen. Ja, det har også stor personlig betydning for den enkelte selv, at have noget at stå op til. At være en del af arbejdsfællesskabet, og opleve at tilværelsen giver mere mening.

Det vil jeg personligt arbejde for, som medlem af kommunalbestyrelsen samt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Jeg tror på, at vi som kommune kan blive endnu skarpere på, hvad vores ledige skal få ud af et praktikforløb. For hvis vi sender en borger ud i et praktikforløb, der ikke bidrager til at give borgeren et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet, så kan det hurtigt virke ganske meningsløst. Det er nok de færreste mennesker, der sætter en ære i at stå op til noget nytteløst.
 
Vi kan selvfølgelig aldrig garantere, at en borger kan få et job ud af at have været i praktik. Det vil være utopi og vil resultere i, at det nok er meget få virksomheder, der vil tage nogen i praktik. For hvad hvis kompetencerne eller profilen ganske enkelt ikke passer ind i virksomheden? Skulle de så tvinges til at ansætte vedkommende? Selvfølgelig ikke.


Men vi må forvente, at virksomhederne gør en særlig indsats for, at borgeren kan få afklaret og udviklet sine arbejdsevner. Alt dette kan aftales inden praktikforløbet begynder.

Hvad så hvis der mod al forventning ikke skulle være interesse/kompetence fra virksomheden til at bidrage til, at borgeren reelt kan få afklaret og/eller udviklet sine arbejdsevner? Ja, så bør der heller ikke være interesse fra jobcentret til at sende borgere i praktik hos de heldigvis meget få virksomheder, der ikke kan løfte opgaven.

God sommer til alle.

Marianne Vinding

Medlem af kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti
Medlem af Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget i Sorø Kommune